omgevingsvergunning aangevraagd Ridderstraat 8

14 apr 2021
 Ridderstraat 8, wijziging kleurstelling woning * 9 maart 2021, ODR2102102

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.