omgevingsvergunning aangevraagd Ravelijnstraat 72

23 okt 2019
 Ravelijnstraat 72, plaatsen dakkapel * 9 oktober 2019, 0214129306

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.