omgevingsvergunning aangevraagd Ravelijnstraat 46

5 jun 2019
 Ravelijnstraat 46, vervangen kozijnen en gevelbekleding * 19 mei 2019, 0214122219

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.