omgevingsvergunning aangevraagd Ravelijnstraat 102

27 jan 2021
 Ravelijnstraat 102, plaatsen dakkapel * 8 januari 2021, 0214154147

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.