omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg tegenover huisnr 107

22 jan 2019
Prijsseweg tegenover huisnr 107, kappen boom * 15 januari 2019, 0214114745

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.