omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg ong

12 mei 2021
 Prijsseweg ong., bouwen 11 woningen * 30 april 2021, ODR2104643

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.