omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg ong.

14 apr 2021
 Prijsseweg ong., kappen boom * 1 april 2021, ODR2103215

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.