omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg ong.

28 aug 2019
 Prijsseweg ong., plaatsen bouwbord * 20 augustus2019, 0214126744

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314