omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg 79

19 jun 2019
 Prijsseweg 79, verlengen bijgebouw * 5 juni 2019, 0214122888

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.