omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg 45

8 mei 2019
 Prijsseweg 45, verbouw en uitbreiding kinderopvang en peuterspeelzaal * 29 april 2019, 0214120504

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.