omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg 2a

1 jul 2020
 Prijsseweg 2a, maken in-en uitrit * 18 juni 2020, 0214142952

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.