omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg 16

4 mrt 2020
 Prijsseweg 16, verbouw zorgboerderij en brandveilig gebruik * 20 februari 2020, 0214136157

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.