omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg 14a 1

27 mrt 2019
 Prijsseweg 14a 1, wijzigen gebruik t.b.v. fysiotherapie * 11 maart 2019, 0214117789

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.