omgevingsvergunning aangevraagd Prijsseweg 1

20 Feb 2019
 Prijsseweg 1, aanleg in- en uitrit * 13 februari 2019, 0214116346

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.