omgevingsvergunning aangevraagd Prijssestraat thv 74

27 nov 2019
 Prijssestraat thv 74, kappen boom * 13 november 2019, 0214131343

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.