omgevingsvergunning aangevraagd Prijssestraat 81

7 apr 2021
 Prijssestraat 81, aanbrengen muurschildering * 11 maart 2021, ODR2102211

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.