omgevingsvergunning aangevraagd Prijssestraat 49

11 sep 2019
 Prijssestraat 49, plaatsen dakkapel * 27 augustus 2019, 0214127158

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.