omgevingsvergunning aangevraagd Prijssestraat 45

4 mrt 2020
 Prijssestraat 45, plaatsen reclame * 25 februari 2020, 0214136365

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.