omgevingsvergunning aangevraagd Postmastraat 24

5 mei 2021
 Postmastraat 24, plaatsen handelsreclame * 22 april 2021, ODR2104229

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.