omgevingsvergunning aangevraagd Plantijnweg 28

16 dec 2020
 Plantijnweg 28, plaatsen 6 entreezuilen * 22 december 2020, 0214152306

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.