omgevingsvergunning aangevraagd Plantijnweg 16

30 jan 2019
 Plantijnweg 16, uitbreiden werkplaats en revalitisering zij-en achtergevel * 17 januari 2019, 0214114928

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.