omgevingsvergunning aangevraagd Pinksterbloem nabij sportvelden

21 aug 2019
> Pinksterbloem trainingsveld Vriendenschaar (perceel CLB00 K 03936), het kappen van 2 eiken tussen twee sportvelden • 23 juli 2019, 0214125681

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.