omgevingsvergunning aangevraagd Pinksterbloem 53a

23 dec 2020
 Pinksterbloem 53a, verplaatsen voordeur * 13 december 2020, 0214152892

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.