omgevingsvergunning aangevraagd Pinksterbloem 48

24 mrt 2021
 Pinksterbloem 48, plaatsen dakopbouw op garage * 13 maart 2021, ODR2102281

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.