omgevingsvergunning aangevraagd Pinksterbloem 35

3 jul 2019
 Pinksterbloem 35, kappen rode beuk * 23 juni 2019, 0214123822

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.