omgevingsvergunning aangevraagd Pijlkruid 16

27 jan 2020
 Pijlkruid 16, plaatsen dakopbouw op garage * 17 januari 2020, 0214134258

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.