omgevingsvergunning aangevraagd Perosistraat 16

11 sep 2019
 Perosistraat 16, vervangen kozijnen * 30 augustus 2019, 0214127213

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.