omgevingsvergunning aangevraagd Pereboom 2

29 jan 2020
 Pereboom 2, plaatsen kozijn in zijgevel * 13 januari 2020, 0214133961

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.