omgevingsvergunning aangevraagd Pascalweg 21

8 mei 2019
 Pascalweg 21, aanbrengen bedrijfslogo * 30 april 2019, 0214120621

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.