omgevingsvergunning aangevraagd Parklaan 155

22 apr 2020
 Parklaan 155, kappen bomen * 14 april 2020, 0214139055

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.