omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch/Prijsseweg ong.

20 jan 2021
 Parijsch/Prijsseweg ong., bouw woning * 31 december 2020, 0214153800

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.