omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch Zuid

21 aug 2019
> Parijsch Zuid, het bouwen van houten steigers • 25 juli 2019, 0214125802

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.