omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch perceel N95

17 jul 2019
 Parijsch, perceel N95, aanleg in- of uitrit * 5 juli 2019, 0214124680

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.