omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch ong kavel M71

9 jun 2021
 Parijsch kavel M71, bouw woning * 27 mei 2021, ODR2106034

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.