omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch ong.

16 jun 2021
 Parijsch ong., bouw woning * 4 juni 2021, ODR2106573

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.