omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch ong.

12 mei 2021
 Parijsch ong., bouwen woning * 1 april 2021, ODR2103228

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.