omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch ong.

13 jan 2021
 Parijsch ong., bouw woning * 23 december 2020, 0214153509

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.