omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch nabij sportvelden

19 jun 2019
 Parijsch nabij sportvelden, bouwen woning * 7 juni 2019, 0214123050

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.