omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch kavel D 19

26 Feb 2020
 Parijsch/Prijsseweg kavel D 19, bouwen woning * 18 februari 2020, 0214135978

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.