omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch kavel D 17

13 jan 2021
 Parijsch kavel D 17, bouw woning * 28 december 2020, 0214153701

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.