omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch kavel D 15

27 mei 2020
 Parijsch kavel D 15, bouwen woning * 13 mei 2020, 0214140758

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.