omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 9a

22 mei 2019
 Parallelweg West 9a, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening * 10 mei 2019, 0214121329

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.