omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 35

2 okt 2019
 Parallelweg West 35, kappen eikenboom * 19 september 2019, 0214128197

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.