omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 18

13 jan 2021
 Parallelweg West 18, wijzigen gebruik en bestemming * 15 december 2020, 0214153058

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.