omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 18

9 dec 2020
 Parallelweg West 18, renoveren en herbestemmen pand * 24 november 2020, 0214151845

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.