omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 15a

27 mrt 2019
 Parallelweg West 15a, wijziging tijdelijke vergunning in definitieve vergunning personal trainer * 20 maart 2019, 0214118393

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.