omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 15

10 apr 2019
 Parallelweg West 15, wijziging bestemming * 29 maart 2019, 0214118902

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.