omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg Oost ong.

21 aug 2019
> Parallelweg Oost (perceel CLB00 C 2839), het kappen van een plantaan • 24 juli 2019, 0214125749

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.