omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg Oost 23 3b

23 dec 2020
 Parallelweg Oost 23 b3, verbouw woonwagen * 10 december 2020, 0214152812

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.