omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg Oost 23

15 jan 2020
 Parallelweg Oost 23, aanleg zonnepark * 23 december 2019, 0214133254

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.